Treneri

Dainis Bernāts
Strādā no 22.12.1989.
Izglītība: LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ieguvis tenisa trenera kvalifikāciju, absolvēja 2003.gada 18.jūnijā.
Tālr. 29404562

Dainis Bernāts


Olga Bordjugova
Strādā no 21.09.2006.
Izglītība: LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ieguvusi tenisa trenera kvalifikāciju, absolvēja 2007.gada 16.jūnijā.
Ir nokārtojusi Nacionālās tiesnešu skolas pārbaudījumus un viņai tika piešķirta nacionālā tiesneša sertifikācija  ‘’B’’ kategorijā (izdots LTS 2012.gada 25.martā).
Tālr. 26743500

Olga BordjugovaOlga Bordjugova


Daņils Kozlovs
Strādā no 09.09.2010.
Izglītība: LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLĀ ieguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu ‘’8130 33 TENISS’’ 2009.gada 3.jūlijā.
Liepājas Universitāte – profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sporta un deju skolotāja profesionālā kvalifikācija, absolvēja 2013.gada 10.jūnijā.
Tālr. 29883945

Daņils Kozlovs


Ina Kublačova
Strādā no 30.04.1996.
Izglītība: Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts – “fiziskās audzināšanas pasniedzēja”, absolvēja 1978.gada 22.jūnijā.
Tālr. 29511383

Ina Kublačova


Evija Reinfelde
Strādā no 01.09.1994.
Izglītība: LIEPĀJAS PEDAGOĢISKĀ AUGSTSKOLA ‘’pirmsskolas un speciālās skolas skolotāja, logopēds ’’. LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA – pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, ieguvusi tenisa trenera kvalifikāciju, absolvēja 2006.gada 17.jūnijā.
Ir nokārtojusi Nacionālās tiesnešu skolas pārbaudījumus un viņai tika piešķirta nacionālā tiesneša sertifikācija ‘’B’’ kategorijā (izdots LTS 2012.gada 25.martā).
Tālr.29294421

Evija ReinfeldeEvija Reinfelde


Aivars Rozentāls
Strādā no 05.09.2013.
Izglītība: Valsts fiziskās kultūras institūts – “fiziskās audzināšanas pasniedzējs”, absolvējis 1985.gada 10.jūlijā.
Tālr. 26018854


Judīte Petrutīte
Strādā no 14.09.2015.
Izglītība: Studē Liepājas Universitātē studiju programmā “Skolotājs” ar iegūstamo profesionālo statusu un tiesībām – strādāt par sporta un deju skolotāju. Pabeigusi Liepājas Tenisa sporta skolas “30V 81300 Teniss” programmu 2013.gada 24.augustā.
Tālr. 28872436judite_petrutite


Uģis Vīva
Strādā no 29.03.2016.
Izglītība: Studē Liepājas Universitātē par C kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmā.
Tālr. 26990789ugis_viva


Gvido Šalms – vispusīgās fiziskās sagatavotības treneris
Strādā no 10.11.2015.
Izglītība: Studē Liepājas Universitātē studiju programmā “Skolotājs” ar iegūstamo profesionālo statusu un tiesībām – strādāt par sporta un deju skolotāju.
Tālr. 29746439gvido_salms


Gundars Lauva – vispusīgās fiziskās sagatavotības treneris
Strādā no 11.07.2016.
Izglītība: C kategorijas sporta speciālists (sporta treneris) ar tiesībām strādāt sporta jomā par treneri fitnesā (atlētiskajā vingrošanā). Pabeidzis 2015.gada 21.augustā.
Tālr. 29153552gundars_lauva