Četri mūsējie ieguvuši U10 tenisa laukuma tiesnešu sertifikātus

Četri Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņi oktobra beigās apmeklēja U10 tenisa laukuma tiesnešu kursi pusaudžiem. Mūsu audzēkņi Toms Rolis, Agate Gurecka, Diāna Ozoliņa un Renārs Grodskis ieguva sertifikātus, kā arī viņi tika iekļauti U10 tiesnešu sarakstā.

Lai iegūtu U10 laukuma tiesnešu sertifikātu, jaunieši apguva Red, Orange, Green grupas spēles un tiesāšanas noteikumus, Round Robin tabulu aizpildīšanu, U10 tenisa punktu skaitīšanas sistēmu, konfliktu risināšanas metodes un noslēgumā bija jākārto kā teorētiskais eksāmens, tā arī praktiskais eksāmens – sacensībās.

Lai jauniegūtais sertifikāts būtu spēkā, no sertifikāta saņemšanas brīža ir janotiesā vismaz 2 sacensības gada laikā. Ja ir notiesāts nepieciešamais skaits sacensību, tad sertifikāts ir derīgs arī nākamajam gadam.

Apsveicam mūsu audzēkņus ar iegūto sertifikātu un vēlam veiksmi pildot tiesnešu pienākumus.