Aicinam darbā tenisa treneri

LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA

aicina darbā tenisa treneri

 1. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība
  • Sporta treneris – Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sporta nozarē vai pirmā līmeņa augstākā izglītība un “C” kategorijas sporta speciālista sertifikāts.
 2. Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes:
  • Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, izglītības darba vadībā;
  • Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
  • Gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
  • Spēja pieņemt lēmumus;
  • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
  • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes ar izglītojamiem;
  • Atbildības sajūta;
  • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
  • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām. 
 1. Darba devējs nodrošina:
  • Atbilstošu un stabilu atalgojumu;
  • Pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi.

Vasaras sezonā sporta nodarbības notiek Jūrmalas parks 5 – Tenisa sporta skolas kortos, bet ziemas sezonā Liepājas pilsētas skolu sportu zālēs vai maksas zālēs.

Aicinām pieteikties darbam līdz 27.04.2018, sūtot savu CV uz e-pasta adresi guntars.kikucs@liepaja.lv vai teniss@liepaja.lv.

Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc konkursa pieteikšanās beigu termiņa.