Aicina darbā direktora vietnieku (izglītības jomā)

LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLA
reģ.nr. 900000291763

aicina darbā direktora vietnieku (izglītības jomā)

Galvenie direktora vietnieka darba pienākumi – Izglītības iestādes attīstības un efektivitātes nodrošināšana

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • Plānot un organizēt izglītības iestādes darbu atbilstoši tās mērķim un uzdevumiem;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes attīstības plānošanā;
 • Veicināt un pārraudzīt mācību – treniņu grupu komplektēšanu;
 • Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • Nodrošināt nodarbību saraksta izstrādi un tā koriģēšanu;
 • Vadīt metodisko darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Nodrošināt savlaicīgas un precīzas informācijas ievadīšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā;
 • Veikt izglītības iestādes izglītojamo mācību sasniegumu apkopojumu un analīzi.

Mūsu prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē (ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vismaz vienu gadu darba pieredze izglītības darbā;
 • labas prasmes darbā ar MS Office programmatūru;
 • labas organizatora prasmes un spēja uzņemties iniciatīvu;
 • prasme argumentēt savu viedokli;

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • stabilu atalgojumu un papildu sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi profesionālā komandā;
 • iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi.

Jūsu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt LIEPĀJAS TENISA SPORTA SKOLAI līdz 2018.gada 25.aprīlim – e-pasts: teniss@liepaja.lv vai guntars.kikucs@liepaja.lv;

tālrunis uzziņām – 29235458