Par izmaiņām vecāku līdzfinansējuma maksai sporta nodarbībām

2019.gada 19.decembra Liepājas domes sēdē tika apstiprinātas jaunas vecāku līdzfinansējuma maksas visām sporta nodarbībām Liepājas pašvaldības sporta skolās, kas stājas spēkā no 2020. gada 21. janvāra. Šīs izmaiņas attiecas arī uz Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņiem.Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmām pārskatīta, ņemot vērā valsts finansējuma samazinājumu treneru atalgojumam, minimālās algas pieaugumu un kopējo inflāciju valstī.

Vecāku līdzfinansējuma maksas daļa veido 6–8% no kopējās sporta nodarbību maksas, no kuras pārējo daļu sedz valsts un pašvaldība. Līdzšinējās mācību maksas nav mainītas kopš 2009. gada.

Vecāku līdzfinansējuma maksas izmaiņas Liepājas Tenisa sporta skolā:
Līdzšinējā mācību maksa – 21,34 eiro
Jaunā mācību maksa – 27,74 eiro

Arī turpmāk vecāku līdzfinansējuma maksai Liepājas Tenisa sporta skolas audzēkņiem joprojām būs pieejama plaša atvieglojumu sistēma 30%, 50%, 70% un 100% apmērā.

Ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem pieejami sekojoši maksas atvieglojumi:

  • ja izglītības programmu apgūst viens bērns, līdzfinansējuma maksa mēnesī par bērnu tiek samazināta par 30%,
  • ja izglītības programmu apgūst divi bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, bet par otru – par 50%,
  • ja izglītības programmu apgūst trīs bērni, līdzfinansējuma maksa mēnesī par vienu bērnu tiek samazināta par 30%, par otru bērnu – par 50%, bet par trešo un katru nākamo bērnu – 70%.

No līdzfinansējuma maksas sporta skolās pilnībā tiek atbrīvoti audzēkņi ar invaliditāti, bērni no audžuģimenes vai aizbildnības esošiem bērniem, bērni no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, kā arī bērni no Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātā izlašu dalībnieku un kandidātu saraksta, sākot no 14 gadu vecuma.