Vakance – Direktora vietniece/-ks izglītības jomā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”
Reģ. nr.: 90000291763

aicina pievienoties komandai – DIREKTORA VIETNIECI/-KU IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Prasības:

 • Nepieciešamā izglītība:
  • augstākā pedagoģiskā izglītība vai
  • augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā vai
  • augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst izglītību programmā, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vismaz triju gadu darba pieredze izglītības darbā;
 • Vēlama iepriekšēja pieredze kolektīva vadīšanā;
 • Labas organizatora dotības, spēja uzņemties iniciatīvu, spēja ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai;
 • Prasme argumentēt savu viedokli;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar informācijas sistēmām, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma u.c.;
 • Prasmes darbā ar datoru, MS Office programmatūru, biroja tehniku;
 • Izcilas komunikācijas prasmes un vienmēr pozitīva attieksme;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, mērķtiecīgi organizēt savu darbu; Pieredze starptautisku un vietēja mēroga sporta pasākuma organizēšanā.

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām;
 • Koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi un izpildi;
 • Komplektē mācību/treniņu grupas;
 • Izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu;
 • Plāno un organizē izglītojamo rezultativitātes un kontrolnormatīvu izpildi;
 • Sagatavo pārskatus un atskaites;
 • Organizē individuālu atbalstu izglītojamajiem, veicina viņu karjeras attīstību;
 • Nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
 • Plāno un informē pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • Nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
 • Nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
 • Piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi;
 • Ievēro darba un vides aizsardzību;
 • Ievēro telpu un iekārtu higiēnas prasības.

Mēs piedāvājam:

 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Dinamisku un izaicinājumiem bagātu darba vidi;
 • Iespēju iegūt pieredzi un jaunas zināšanas;
 • Iespēju realizēt savas organizatoriskās prasmes;
 • Mēnešalgu 934,00 EUR un papildu sociālās garantijas.

Profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un Motivācijas vēstuli latviešu valodā, lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 30.oktobrim uz e-pastu laura.migliniece@liepaja.lv ar nosaukumu – DIREKTORA VIETNIECE/KS.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Mēs augsti novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.