Aktuāla informācija par izglītības programmu organizēšanu līdz 6.novembrim!!

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020.gada 17.oktobra līdz 2020.gada 6.novembrim ieskaitot, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas Tenisa sporta skola” profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmu īstenošanu organizē šādi:

Attālināti:

  1. No SSG līdz ASM profesionālās ievirzes un Interešu izglītības grupām – sliktu laikapstākļu gadījumā (gaisa temperatūra zemāka par 8 grādiem pēc Celsija un/vai nokrišņi);
  2. Sākot no MT-3 profesionālās ievirzes vecuma grupas un Interešu izglītības grupas izglītojamie var veikt attālināto treniņu procesu LOC Tenisa halles iekštelpās, trenējoties savā starpā divi izglītojamie pēc trenera sagatavota individuālā treniņu plāna un saskaņota grafika. Par šo treniņu procesu apmeklējumu un norisi atbildīgi ir izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji. Treneri informēs par grafiku bērnus vai vecākus.

Klātienē:

  1. Labu laikapstākļu gadījumā (gaisa temperatūra augstāka par 8 grādiem ieskaitot pēc Celsija un bez nokrišņiem) LOC Tenisa halles āra teritorijā Liedaga ielā 7;
  2. Individuāli – viens izglītojamais un treneris pēc iepriekš sastādīta grafika izglītojamajiem, kuri piedalās Masters kausu sacensībās un Starptautiskajos turnīros (TE un ITF).
  • Organizējot mācību procesu, treneri nosūtīs bērniem un vecākiem elektroniski attālinātos un individuālos treniņu plānus.
  • Pirms un pēc treniņiem klātienē vai attālināti netiek izmantotas ģērbtuves.
  • Treniņu procesā jāievēro MK noteikumos noteiktās prasības, kuras ir attiecināmas uz sporta treniņu norisi, jāievēro sporta bāzes pārvaldnieka iekšējās kārtības un pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
  • Vecāki un likumiskie pārstāvji ir atbildīgi un izvērtē izglītojamo līdzdalību sporta nodarbībās, ja bērnam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas pazīmes vai atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu.
  • Informāciju par vecāku līdzfinansējuma izmaiņām sniegsim tiklīdz saņemsim Liepājas pilsētas pašvaldības rīkojumu.

Arī mēs esam par veselīgiem iedzīvotājiem un drošību!

Kusties un sporto droši!