Aktuāla informācija par izglītības programmu organizēšanu līdz 6.aprīlim!!

Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2021.gada 21.janvāra grozījumiem līdz 7.februārim tiek pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas Tenisa sporta skola” no 2021.gada 8.februāra līdz 2021.gada 6.aprīlim profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmu īstenošanu organizē šādi:

Attālināti:

  • no SSG līdz MT-2 grupām – 70% no mācību – treniņu programmas apjoma;
  • no MT-3 līdz ASM grupām – 50% no mācību – treniņu programmas apjoma;
  • Interešu izglītības grupām – 50% no mācību – treniņu programmas apjoma paredzot sporta pedagogu darba organizāciju konsultāciju veidā (video, foto, rakstiski, mutiski);

Klātienē:

  • no SSG līdz MT-2 grupām – 30% no mācību – treniņu programmas apjoma;
  • no MT-3 līdz ASM grupām – 50% no mācību – treniņu programmas apjoma;
  • Interešu izglītības grupām – 50% no mācību – treniņu programmas apjoma paredzot mācību – treniņu procesu LOC Tenisa halles āra teritorijā Liedaga ielā 7, neizmantojot ģērbtuves;
  • 2021.gada 8.februāra līdz 2021.gada 6.aprīlim LTSS audzēkņi, kuri ir iekļauti Latvijas izlasē – 100% no mācību – treniņu programmas apjoma LOC Tenisa halles iekštelpās Liedaga ielā 7, neizmantojot ģērbtuves. (saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.665 5.17.3. apakšpunktu.)

Vecāku līdzfinansējuma maksai (2021.gada 8.februāra līdz 2021.gada 6.aprīlim) piemērotas sekojošas atlaides:

  • No SSG līdz MT-2 mācību – treniņu grupām – 100% apmērā;
  • No MT-3 līdz ASM mācību – treniņu grupām – 50% apmērā;
  • Interešu izglītības grupām – 50% apmērā.

Organizējot mācību – treniņu procesu, treneri nosūtīs bērniem/vecākiem elektroniski attālinātos un individuālos treniņu plānus. Pirms un pēc treniņiem klātienē netiek izmantotas ģērbtuves. Treniņu procesā jāievēro MK noteikumos noteiktās prasības, kuras ir attiecināmas uz sporta treniņu norisi.

Vecāki un likumiskie pārstāvji ir atbildīgi un izvērtē izglītojamo līdzdalību sporta nodarbībās, ja bērnam ir kādas akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas pazīmes vai atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu.

Neskaidrību gadījumos sazināties ar treneri!

Nav nepiemēroti laika apstākļi, ir tikai nepiemērots apģērbs!

Kusties un sporto droši!