Kontakti

Liepājas Tenisa sporta skola
Jūrmalas parks 5, LV-3401, Liepāja, Latvija
Reģistrācijas nr. 40900003470
Izglītības iestādes reģ.nr. 3071902141
e-pasts: teniss@liepaja.lv

Tālrunis kortu nomai: 28306323

Administrācija apmeklētājus pieņem
pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties pa e-pastu vai tālruni

Rekvizīti
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas Tenisa sporta skola”
Reģ. nr.: 90000291763
PVN reģ. nr.: LV90000291763
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV48UNLA0021600008150

Sazinies ar mums

* ar zvaigznīti atzīmētie laukumi ir jāaizpilda obligāti.

Kontaktinformācija
Elans Zīverts
direktors
Tālrunis: 26374343
E-pasts: elans.ziverts@liepaja.lv


Jolanta Jaunzeme
direktora vietniece izglītības jomā
Tālrunis: 26425848
E-pasts: jolanta.jaunzeme@liepaja.lv


Laura Migliniece
lietvede
Tālrunis: 27453230
E-pasts: laura.migliniece@liepaja.lv


Gundega Kristvalde
saimniecības pārzine
Tālrunis: 26113378
E-pasts: gundega.kristvalde@liepaja.lv


Kārlis Laucis
fizioterapeits
Tālrunis: 28668469
E-pasts: karlis.laucis@liepaja.lv