Liepājas Tenisa sporta skolas E-skola

Interneta saite: https://e.teniss.liepaja.lv/

Lietošanas noteikumi
E-skola ir Liepājas Tenisa sporta skolas (turpmāk – Skola) iekšējā informācijas sistēma.
E-skolas uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un sporta skolas administrācijai.
Ērtai un drošai E-skolas lietošanai, Lietotāju interesēs ir iepazīties un ievērot zemāk aprakstītos noteikumus. Lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā  E-skolas lietotāji (turpmāk – Lietotāji) lieto E-skolā pieejamo informāciju un pakalpojumus.

Piekļūšana sistēmai
Lai varētu autorizēties Liepājas Tenisa sporta skolas informācijas sistēmā E-skola, Jūsu lietotājvārds un paroles tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu.Paroles atjaunošana
Situācijā, kad Jums ir informācijas sistēmā E-skola eksistējošs profils, Jums ir iespējams veikt paroles atjaunošanu, lai piekļūtu informācijas sistēmai. Lai to izdarītu ir nepieciešams ievadīt Jūsu e-pastu. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu.Sākums
Sadaļā Sākums Jums rādīsies Nākamie ieplānotie treniņi, Papildus pienākumi, piemēram, tiesāšana sacensībās, veselības pārbaužu apmeklēšana u.c., treniņu apmeklējuma diagramma un Liepājas Tenisa sporta skolas jaunumi interneta vietnē Facebook.Kalendārs
Sadaļā Kalendārs ir iespējams apskatīt visus notikušos un ieplānotos treniņus, to laikus, treneri, kas vadīs nodarbību, treniņa norises vietu. Šajā sadaļā arī varēsiet sekot līdz treniņu apmeklējumam.
Lai treniņu kalendāra apskati padarītu vēl ērtāku, ir pieejamas tādas funkcionalitātes kā Pievienot kalendāru tālrunī (kalendāra pievienošanas pamācības skatīt E-skolā sadaļā Kalendārs) un Drukāt kalendāru.Apmeklējums
Sadaļā Apmeklējums Jūs varat apskatīt detalizētu informāciju par notikušajiem treniņiem, kā arī cik daudz ir apmeklēti vai neapmeklēti. Paturot peles kursoru uz neapmeklēto treniņu skaita, var apskatīt, cik no tiem ir neattaisnoti, attaisnoti vai slimības dēļ neapmeklēti.Rezultativitātes kritēriji
Šajā sadaļā varat apskatīt rezultativitātes kritērijus, kas ir jāizpilda atbilstoši MK noteikumiem Nr.508, lai izglītojamais tiktu pārcelts uz nākošo apmācību grupu katra gada 1.septembrī.
Tāpat šajā sadaļa ir apskatāmi izpildīto kontrolnormatīvu rezultāti un to dinamika un novērtējums atbilstoši Latvijas Tenisa savienības apstiprinātajiem kontrolnormatīviem.

Prombūtne
Izmantot vecākiem, lai nodotu informāciju par treniņu neapmeklēšanas iemesliem (ekskursijas, veselības problēmas u.c.) un arī ilglaicīgāku prombūtni. Šī informācija ir pieejama tikai treneriem, ar mērķi, lai atvieglotu ikdienas darbu komunikācijā ar treneriem un izglītojamajiem, kā arī uzlabotu treniņu plānošanas procesu.

Kontakti
Sadaļā Kontakti varat apskatīt Liepājas Tenisa sporta skolas administrācijas un treneru kontaktinformāciju.

Profils
Sadaļā Profils varat labot Jūsu kontaktinformāciju un paroli.

Neskaidrību gadījumos rakstīt uz teniss@liepaja.lv.