Administrācija

Elans Zīverts

Santa Dreiblathena

Laura Migliniece

Direktors
Tālrunis: 26374343
E-pasts: elans.ziverts@liepaja.lv
Direktora vietniece izglītības jomā
Tālrunis: 29130052
E-pasts: santa.dreiblathena@liepaja.lv
Lietvede
Tālrunis: 27453230
E-pasts: laura.migliniece@liepaja.lv

Gundega Kristvalde

Kārlis Laucis

Saimniecības pārzine
Tālrunis: 26113378
E-pasts: gundega.kristvalde@liepaja.lv
Fizioterapeits
Tālrunis: 28668469
E-pasts: karlis.laucis@liepaja.lv