Sporta ētikas kodekss

Sporta ētika atspoguļo treneru, sporta darbinieku un sportistu morālos principus, kas nosaka, kas ir slikts, un dod ieteikumus, kādiem jābūt sportā iesaistītiem cilvēkiem, lai viņi būtu labi un atzīti.

SPORTISTA UZVEDĪBAS KODEKSS:

 1. Spēlē atbilstoši noteikumiem!
 2. Nekad nestrīdies ar tiesnesi. Ja tu nepiekrīti tiesneša lēmumam, lai kapteinis, treneris vai menedžeris pieiet pie tiesneša starpbrīdī vai pēc sacensībām!
 3. Savaldi sevi! Vārdiska tiesneša vai pretinieka apvainošana vai provocēšana nav nedz atļauta, nedz pieļaujama.
 4. Trenējieties vienādi daudz un labi kā vieni paši, tā arī komandā. No tā tava komanda tikai iegūs, un iegūsi arī tu.
 5. Atbalsti labu sportu! Aplaudē visiem labiem priekšnesumiem un rezultātiem, vienalga, vai to sniedz tava vai pretinieku komanda.
 6. Izturies pret visiem sava sporta veida pārstāvjiem tā, kā tu gribi, lai izturas pret tevi!
 7. Nemānies un negodīgi neizmanto citus dalībniekus!
 8. Sadarbojies ar savu treneri, komandu un pretiniekiem! Bez viņiem nebūtu sacensību.
 9. Piedalies sava labuma un prieka pēc, nevis izdabājot trenerim vai vecākiem!
 10. Cieni citu dalībnieku tiesības, neskatoties uz viņu dotībām, sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai vai reliģijai.

VECĀKU UZVEDĪBAS KODEKSS:

 1. Atceries, ka bērns piedalās un sporto savam, ne jūsu priekam!
 2. Iedrošiniet bērnu sportot un piedalīties, bet nepiespiediet viņu!
 3. Koncentrējieties uz bērna ieguldījumu un sasniegumiem, nevis uz viņa uzvaru vai zaudējumu!
 4. Iedrošiniet bērnus vienmēr spēlēt atbilstoši noteikumiem un nesaskaņas risināt bez vardarbības!
 5. Nekad nekritizējiet un nekliedziet uz bērnu, ja viņš ir izdarījis kļūdu vai zaudējis sacensībās!
 6. Atcerieties – bērni vislabāk mācās no piemēriem. Novērtējiet visu spēlētāju priekšnesumus un prasmīgu spēli!
 7. Atbalstiet visas iespējas vārdisku un fizisku pazemojumu izskaušanai no sporta!
 8. Cieniet tiesnešu lēmumus un māciet bērniem darīt to pašu!
 9. Novērtējiet brīvprātīgo treneru, tienešu un organizatoru darbu – bez viņiem jūsu bērns nevarētu piedalīties un sportot!
 10. Cieniet katra jauna cilvēka tiesības, taisnību, neskatoties uz viņa sniegumu, dzimumu un piederību konkrētai kultūrai un reliģijai!

TRENERU UZVEDĪBAS KODEKSS:

 1. Atcerieties, ka jauni cilvēki piedalās sacensībās prieka pēc un uzvara ir tikai daļa no tā!
 2. Nekad nemoralizējiet un nekliedziet uz sportistu par kļūdīšanos vai par to, ka viņš nav bijis pirmais!
 3. Esiet saprātīgs savās prasībās pret sportista laiku, enerģiju un entuziasmu!
 4. Darbojieties saskaņā ar noteikumiem un sportiskā garā māciet saviem audzēkņiem to pašu!
 5. Pārliecinieties par to, ka laiks, ko sportisti pavada kopā ar jums, viņiem ir pozitīva pieredze! Visi jauni cilvēki ir pelnījuši vienādu uzmanības daudzumu un iespējas!
 6. Izvairieties pārslogot talantīgos sportistus!
 7. Pārliecinieties, ka aprīkojums un telpas atbilst drošības standartiem un atbilstoši vecuma īpatnībām un sportista spējām!
 8. Izrādiet savaldīšanos, cieņu un profesionalitāti visiem, kas iesaistīti sportā! Tas ietver pretiniekus, trenerus, tiesnešus, organizatorus, mediju pārstāvjus, vecākus un skatītājus. Iedrošiniet sportistus darīt to pašu!
 9. Izrādiet rūpes un uzmanību pret slimajiem un savainotajiem sportistiem! Uzklausiet ārsta padomu par sportista gatavību trenēties vai piedalīties sacensībās!
 10. Iegūstiet atbilstošas kvalifikācijas un sekojiet līdzi jaunākajām treniņu metodēm un dažāda vecuma cilvēku attīstības principiem!
 11. Respektējiet un cieniet katra jauna cilvēka tiesības un vērtības, neskatoties uz viņa spējām, piederību noteiktai reliģijai, dzimumam!
 12. Izsniedziet uzvedības kodeksu skatītājiem, tiesnešiem, vecākiem, treneriem, spēlētājiem, masu medijiem un iedrošiniet viņus to ievērot!
 13. Atcerieties, ka rādāt piemēru! Jūsu uzvedībai un komentāriem ir jābūt pozitīviem un atbilstošiem!

TIESNEŠU UZVEDĪBAS KODEKSS:

 1. Izstrādājiet noteikumus, kas atbilst prasmju līmenim un vajadzībām!
 2. Uzslavējiet un iedrošiniet visus dalībniekus!
 3. Esiet objektīvs un tiešs, pieņemot lēmumus!
 4. Neatbalstiet nesportisku uzvedību un veiciniet cieņas izpausmes pretinieku starpā!
 5. Iemiesojiet sevī spēles garu, nevis pārtraukšanu un kļūdīšanos!
 6. Pats esiet labs sportists! Darbi runā skaļāk par vārdiem!
 7. Sekojiet līdzi jaunumiem tiesāšanā, jauniešu izpausmes principiem!
 8. Atcerieties, ka jūs rādāt piemēru! Jūsu uzvedībai un komentāriem jābūt pozitīviem un atbalstošiem!
 9. Turiet dalībnieku labklājību un drošību augstāk par visu! Esiet taisnīgs pret visiem dalībniekiem, neskatoties uz viņu rasi, dzimumu un piederību konkrētai reliģijai.