Par sporta skolu

Liepājas Tenisa sporta skola ir Liepājas pilsētas pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas sadarbībā ar Liepājas pilsētas administrāciju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas tenisa savienību īsteno bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu izglītības programmas tenisā.

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 2019.gadā veica Liepājas Tenisa sporta skolas un tās izglītības programmu akreditāciju. Treniņu nodarbības vada kvalificēti 11 tenisa treneri, 2 vispārējās fiziskās sagatavotības treneri un 1 peldēšanas treneris.

Audzēkņu skaits sporta skolā – 300. Nodarbības notiek tenisa prasībām atbilstošās sporta bāzēs:

  • Liepājas Tenisa sporta skolas korti – Jūrmalas parkā 5, Liepājā,
  • LOC Tenisa halle – Liedaga ielā 7, Liepājā,
  • Sporta centrs “Ezerkrasts” – Dunikas ielā 9/11, Liepājā.