Skolas padome

Liepājas Tenisa sporta skolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir sekmēt sabiedrības, pašvaldības, vecāku, izglītojamo, pedagogu un Skolas vadības sadarbību, sekmējot efektīvu darbību un izglītības procesa kvalitāti. Skolas padome darbojas, ievērojot Izglītības likuma normas un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” nolikumu. Padome darbojas kā padomdevējs dažādos skolas darbības jautājumos. Padomes sastāvs tiek veidots saskaņā ar Padomes reglamentu.

Skolas padomes reglaments

Padomes sastāvs un pārstāvniecība:
Skolas padomes priekšsēdētāja - Diāna Lauva
Skolas padomes priekšsēdētājas vietnieks - Sindijs Pagrabs
Skolas direktors - Elans Zīverts
Skolas dibinātāja pārstāvis - Atis Deksnis
Treneri - Evija Reinfelde, Agate Gurecka
Skolas izglītojamie - Alise Vindiga, Elza Tomase
Vecāki - Elīna Pirtniece-Niķele, Ivo Tikums
Sapulču protokolētāja - Laura Migliniece
Skolas padomes priekšsēdētājas kontaktinformācija
Diāna Lauva, tālrunis: 29228160, e-pasts: diana.lauva@liepaja.lv

* ar zvaigznīti atzīmētie laukumi ir jāaizpilda obligāti.