Infrastruktūra

Liepājas Tenisa sporta skolas korti
Jūrmalas parks 5, Liepāja, blakus koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”


LOC Tenisa halle
Liedaga ielā 7, Liepāja


Liepājas sporta centrs “Ezerkrasts” peldbaseins
Dunikas iela 9/11, Liepāja