Infrastruktūra

Liepājas Tenisa sporta skolas korti
Jūrmalas parks 5, Liepāja, blakus koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”


LOC Tenisa halle
Liedaga ielā 7, Liepāja