Infrastruktūra

Liepājas Tenisa sporta skolas korti
Jūrmalas parks 5, Liepāja, blakus koncertdārzam “Pūt, vējiņi!”


LOC Tenisa halle
Liedaga ielā 7, Liepāja (būvniecības procesā)


Liepājas sporta centrs “Ezerkrasts” peldbaseins
Dunikas iela 9/11, Liepāja


CF Liepāja zāle
Pļavu iela 17, Liepāja


Liepājas 7.vidusskolas sporta zāle
Celmu iela 6, Liepāja


Liepājas 8.vidusskolas sporta zāle
Dunikas iela 9/11, Liepāja


Liepājas Raiņa 6.vidusskolas sporta zāle
Ganību iela 106, Liepāja


Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas sporta zāle
Ausekļa iela 9, Liepāja


Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas sporta zāle
Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja


“H Sports” sporta zāle
Brīvības iela 117, Liepāja